Free Membership.
Home >> Contacts
  • Contacts
Contact : Xiang
Telphone : 86-1399 bu(http://www.global-trade-center.com)-6533755
Mobile : +86 139 bu(http://www.global-trade-center.com)96533755
Fax : 86-23-68681158
Country/Region : ChongQing - China (Mainland) China (Mainland)
Address : No.101 Huoju Street, Jiulon bu(http://www.global-trade-center.com)gpo District, Chongqing, China
Zip/Postal code : 400039
Email : Send Email
Website : http://shirley123.global-trade-center.com/
http://shirley123.global-trade-center.com